Landskabet

Hatting er en del af et større bylandskab domineret af store veje og jernbaner, men også stjerneudskiftningen fra den oprindelige landsby i form af levende hegn og mindre veje.

Landskabeligt er byen afgrænset af Bygholm Ådal og Rugballegård Skov mod nord, samt Ølsted ådal mod syd/vest som danner naturlig grænse til Hedensted Kommune. Mod øst er landskabet sammenhængende med det sydlige Horsens, kun gennemskåret af Hatting Bæk. Jernbanen og motorvejen skære sig igennem landskabet og begge ligger delvist på dæmninger der afskærer udsynet. 

Byen ligger i et bugtende landskab med naturligt lavpunkt omkring Hatting Bæk og det gamle gadekær ved Storegade.