Forbindelsen til FÆNGSLET

FÆNGSLET er en af byens store trækplastre.

Fra 0-stenen i gågaderne er der 1,7 km. til FÆNGSLET.

Til dagligt vil der være folk, der skal fra Midtbyen til FÆNGSLET for at besøge museet eller se en udstilling m.v.
Dette vil typisk være turister og andre besøgende.

Til større events vil der være mange tilrejsende, der skal bevæge sig fra banegården eller gågaderne op til FÆNGSLET.

Herudover er der selvfølgelig lokale borgere, der vælger deres egen rute til FÆNGSLET.

Folk vil færdes til fods, cykle eller køre i bil eller bus til FÆNGSLET.


Besøgende til fods

Fra Banegården skal fodgængere ledes ad Emil Møllers Gade og Fælledvej

Fra Midtbyen skal fodgængere ledes fra Søndergade, ad Smedegade, til Nørretorv og herfra ad Vestergade til FÆNGSLET.

 

Skiltning til byens attraktioner

Besøgende på cykel

Lokale borgere vil vælge den rute, der er mest logisk for dem selv.

Øvrige cyklister skal ledes ad Allègade til Nørretorv og videre ad Vestergade.

Besøgende i bil

Billister i Midtbyen skal ledes til FÆNGSLET ad Allègade til Nørretorv og videre ad Vestergade.


Oplevelser
Ruterne fra Midtbyen til Fængslet skal være en del af oplevelsen.

Der skal arbejdes med at lave "ledetråde" som fx:
en historiebænk, der fortæller fængselshistorier
Skygger på facaden
Tekster i byrummet
Fakta og udsagn om FÆNGSLET

Der skal skiltes, så det er let at finde frem.

Nørretorv forskønnes, så det bliver et dejligt stop på vejen med mulighed for ophold.